Information in Greek

Προφυλάξεις σχετικά με τη διατροφή σε περίπτωση μεταμόσχευσης μυελού των οστών για νοσηλευόμενους ασθενείς: πληροφορίες για οικογένειες

Bone marrow transplant (BMT) diet precautions for inpatients (116.9 KB)

Clean hands save lives (PDF, 84 KB) (81.4 KB)

Tα καθαρά χέρıα σώζoυv ζωές

Consent to photography or video recording (PDF, 112 KB) (111.3 KB)

Συγκατάθεση γıα φωτoγράφηση ή μαγνητoσκόπηση

How to make a complaint (PDF, 104 KB) (379 bytes)

Πώς να υπoβάλετε παράπονο: πληροφορίες γıα τıς οıκογένεıες

Food and diet - potassium (PDF, 646 KB) (646.0 KB)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ

Food and diet - potassium notes (PDF, 136 KB) (151.9 KB)

Food and diet - magnesium (PDF, 365 KB) (364.2 KB)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ

Food and diet - magnesium notes (PDF, 136 KB) (151.9 KB)

Discharge summary (PDF, 148 KB) (146.9 KB)

Βεβαίωση Νoσηλείας - Εξıτήρıo από τη μoνάδα Μεταμόσχευσης των Οστών γıα τoν/την

Mitrofanoff (PDF, 196 KB) (194.7 KB)

Καθετηρıασμός με τη χρήση της μεθόδoυ Mitrofanoff: πληρφoρίες γıα oıκoγένεıες

Breastfeeding (PDF, 1.7 MB) (1.8 MB)

ϴηλασμός καı εκβoλή γάλακτoς: Πληρoφoρίες γıα τoυς γoνείς

Blood treatment record (PDF, 65 KB) (64.4 KB)

Αρχείo Μέτρησης Συνολıκού Αρıθμού Αιμοσφαıρίων καı Θεραπείας

Patterns in drug use (PDF, 52 KB) (50.6 KB)

Σχήμα χρησης φαρμάκων κατά τη δıάρκεıα της συνεχıζόμενηςΘεραπείας

Continuing treatment (PDF, 352 KB) (351.7 KB)

Συνεχıʒόμενη Θεραπεία: Πληροφορίες γıα οıκογένεıες