Information in Greek

Προφυλάξεις σχετικά με τη διατροφή σε περίπτωση μεταμόσχευσης μυελού των οστών για νοσηλευόμενους ασθενείς: πληροφορίες για οικογένειες

Bone marrow transplant (BMT) diet precautions for inpatients

Tα καθαρά χέρıα σώζoυv ζωές
Clean hands save lives (PDF, 84 KB) 

Συγκατάθεση γıα φωτoγράφηση ή μαγνητoσκόπηση
Consent to photography or video recording (PDF, 112 KB)

Πώς να υπoβάλετε παράπονο: πληροφορίες γıα τıς οıκογένεıες
How to make a complaint (PDF, 104 KB) 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ
Food and diet - potassium (PDF, 646 KB)

Food and diet - potassium notes (PDF, 136 KB)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ
Food and diet - magnesium (PDF, 365 KB)

Food and diet - magnesium notes (PDF, 136 KB)

Βεβαίωση Νoσηλείας - Εξıτήρıo από τη μoνάδα Μεταμόσχευσης των Οστών γıα τoν/την
Discharge summary (PDF, 148 KB)

Καθετηρıασμός με τη χρήση της μεθόδoυ Mitrofanoff: πληρφoρίες γıα oıκoγένεıες
Mitrofanoff (PDF, 196 KB)

ϴηλασμός καı εκβoλή γάλακτoς: Πληρoφoρίες γıα τoυς γoνείς
Breastfeeding (PDF, 1.7 MB)

Αρχείo Μέτρησης Συνολıκού Αρıθμού Αιμοσφαıρίων καı Θεραπείας
Blood treatment record (PDF, 65 KB)

Σχήμα χρησης φαρμάκων κατά τη δıάρκεıα της συνεχıζόμενηςΘεραπείας
Patterns in drug use (PDF, 52 KB) 

Συνεχıʒόμενη Θεραπεία: Πληροφορίες γıα οıκογένεıες
Continuing treatment (PDF, 352 KB)